AAA

Õppekava

Magister: Euroopa Õpingud

2011/2012 Õppekava

2010/2011 Õppekava

Magister: Euroopa Liidu - Venemaa uuringud

2011/2012Õppekava

2010/2011Õppekava

ÕISi link vaatamaks Euroopa Õpingute (3094) õppekava
ÕISi link vaatamaks Euroopa Liidu - Vene uuringute (83324) õppekava

Selleks, et vaadata oma õppekava, ei pea ÕISi sisse logima.

- avage oma sisseastumisaasta

- vajutage "näita ka alternatiive".

Vaadake antud veebilehelt, millistel semestritel aineid loetakse.Kui ainete punktide arv ületab õppekavas ettenähtud, kantakse need punktid valikainetesse.Selleks, et vaadata oma õpinguid õppekava kontekstis: logi ÕISi sisse - üliõpilase edasijõudmine - üliõpilase valikud õppekavas - õppetöö tulemused õppekava kontekstis.

Magister: Euroopa Õpingud

2011/2012 Õppekava

1. Alusmoodul (45 EAP) kohustuslik
P2EC.00.136Rahvusvaheline õigus, majandus ja poliitika6 EAPsügis 2011
P2EC.00.119EL institutsioonid ja poliitikakujundamine6 EAPsügis 2011
P2EC.00 107Euroopa Liidu õigus6 EAPsügis 2011
P2EC.00.143Akadeemiline kirjutamine ja avalik esinemine6 EAP
P2EC.00.072Uurimismeetodid sotsiaalteadustes6 EAPkevad 2012
P2EC.00.127EL-i pädevus ja otsustusprotsess erinevates poliitikavaldkonndades3EAPkevad 2012
P2EC.00.129Euroopa Liidu integratsiooniteooriad6 EAPsügis 2011
P2EC.00.074Magistriseminar6 EAPsügis 2011
P2EC.00.165Euroopa Liidu valitsemine ja poliitikad (EL-INTRO)3 EAP

2. Spetsialiseerumise moodul (39 EAP) kohustuslik

P2EC.00.113Siseturuõigus ja -poliitika6 EAP
P2EC.00.168Raha- ja fiskaalpoliitika6EAP
P2EC.00.169Põllumajandus- ja regionaalpoliitika6EAPsügis 2011
P2EC.00.170Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika6EAPkevad 2012
P2EC.00.137EL regionaalpoliitika ja projektid6 EAP
P2EC.00.044EL sise- ja justiitsküsimused3 EAPkevad 2012
P2EC.00.115EL keskkonnaõigus ja -poliitika3 EAPsügis 2011
P2EC.00.043Kodanike Euroopa3 EAP
P2EC.00.128EL liikmesriikide majanduslikud ja poliitilised lähtepositsioonid ning koostöö prioriteedid6 EAP
P2EC.00.112Euroopa Liidu välissuhtlus ja väliskaubandus6 EAP
P2EC.00.099EL arenguväljakutsed globaalses kontekstis6 EAP
P2EC.00.167EL laienemine, siirdeprotsessid ja naabruspoliitika6 EAP
P2EC.00.140EL arengukoostööpoliitika ja postkolonialism6 EAPkevad 2012
P2EC.00.133Iseseisev uurimus3EAP
P2EC.00.041Eriseminar3 EAP
P2EC.00.141EL terminoloogia kolmes põhikeeles3 EAP
P2EC.00.149EL dokumentatsioon ja andmebaasid3 EAP
P2EC.00.142Praktika6 EAP
P2EC.00.158EL migratsiooni- ja asüülipoliitika ning õigus6 EAP

3. VABAAINED (6 EAP)

4. Magistritöö (30 EAP)

2010/2011 Õppekava

1. KOHUSTUSLIKUD AINED, alusmoodul
P2EC.00.136Rahvusvaheline õigus, majandus ja poliitika6 EAPsügis 2011
P2EC.00.119EL institutsioonid ja poliitika kujundamise protsess6 EAPsügis 2011
P2EC.00 107Euroopa Liidu õigus6 EAPsügis 2011
P2EC.00.139Sotsiaalteaduste põhikontseptsioonid Euroopa uuringutes6 EAP
P2EC.00.072Uurimismeetodid sotsiaalteadustes6 EAPkevad 2011
P2EC.00.127EL-i pädevus ja otsustusprotsess erinevates poliitikavaldkonndades3EAPkevad 2011
P2EC.00.129Euroopa Liidu integratsiooniteooriad6 EAPsügis 2011
P2EC.00.074Magistriseminar6 EAPsügis 2011

2. VALIKAINED

P2EC.00.113Siseturuõigus ja -poliitika6 EAPsügis 2010
P2EC.00.135Raha- ja fiskaalpoliitika5 EAPkevad 2011
P2EC.00.134Põllumajandus- ja regionaalpoliitika5 EAPsügis 2011
P2EC.00.138Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika5EAPkevad 2012
P2EC.00.137EL regionaalpoliitika ja projektid6 EAPsügis 2010
P2EC.00.044EL sise- ja justiitsküsimused3 EAPkevad 2012
P2EC.00.115EL keskkonnaõigus ja -poliitika3 EAPsügis 2011
P2EC.00.043Kodanike Euroopa3 EAPkevad 2011
P2EC.00.128EL liikmesriikide majanduslikud ja poliitilised lähtepositsioonid ning koostöö prioriteedid6 EAPkevad 2011
P2EC.00.112Euroopa Liidu välissuhtlus ja väliskaubandus6 EAPsügis 2010
P2EC.00.099EL arenguväljakutsed globaalses kontekstis6 EAP
P2EC.00.131EL laienemine, siirdeprotsessid ja naabruspoliitika6 EAPkevad 2011
P2EC.00.140EL arengukoostööpoliitika ja postkolonialism6 EAPkevad 2012
P2EC.00.031Vene välispoliitika6 EAPsügis 2011
P2EC.00.144Venemaa majandus6 EAP
P2EC.00.147Sõbrad ja vaenlased: Venemaa uus muutuvad maailmakorras3 EAPsügis 2011
P2EC.00.146Statistilise analüüsi teostamine SPSS ja Exceli abil6 EAP
P2EC.00.133Iseseisev uurimus4 EAP
P2EC.00.041Eriseminar3 EAP
P2EC.00.141EL terminoloogia kolmes põhikeeles3 EAPsügis 2010
P2EC.00.149EL dokumentatsioon ja andmebaasid3 EAPkevad 2011

3. VABAAINED (6 EAP)

4. Magistritöö (30 EAP)

Magister: Euroopa Liidu - Venemaa uuringud

2011/2012Õppekava

1. KOHUSTUSLIKUD AINED
P2EC.00.074Magistriseminar6 EAPsügis 2011
P2EC.00.129Euroopa Liidu integratsiooniteooriad6 EAPsügis 2011
P2EC.00.162Euroopa-Venemaa suhete kujunemine6 EAPsügis 2011
P2EC.00.165Euroopa Liidu valitsemine ja poliitikad (EL-INTRO)3EAPsügis 2011
SORG.04.033Euroopa Liidu - Venemaa suhted6 EAPkevad 2012
P2EC.00.090Riigi ja rahvuse kujunemine Venemaal6EAPsügis 2011
SHRG.02.006Teadusmetodoloogia I6EAPsügis 2011
SHRG.03.007Teadusmetodoloogia II6EAPkevad 2012

2. VALIKAINED
P2EC.00.143Akadeemiline kirjutamine ja avalik esinemine3 EAPsügis 2011
SOPH.00.309Kultuuriti võrdlev psühholoogia3 EAPkevad 2012
P2EC.00.106Majanduslikud muutused Euroopas ja selle naabruskonnas6 EAP
P2EC.00.155Postkommunistlik siirdeprotsess Kesk- ja Ida-Euroopas9 EAP
P2EC.00.142Praktika6 EAP
P2EC.00.154Rahvus ja rahvusriigi konstrueerimine6 EAP
P2EC.00.164Rahvusvahelised suhted külma sõja ajal ja järel6 EAPkevad 2012
P2EC.00.158EL migratsiooni- ja asüülipoliitika ning õigus6 EAP
OIAO.07.071Üleminekuaja õig(l)us Ida- ja Kesk-Euroopas: rahvusvahelise õiguse
ja inimõiguste probleeme
6 EAPkevad 2012
P2EC.00.119EL institutsioonid ja poliitikakujundamine6 EAPsügis 2011
SORG.04.034EL laienemine, siirdeprotsessid ja naabruspoliitika6 EAP
P2EC.00.112EL välissuhtlus ja väliskaubandus6 EAP
P2EC.00.107Euroopa Liidu õigus6 EAPsügis 2011
P2EC.00.125Majanduslik integratsioon Euroopas6 EAP
OIAO.07.072Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste teooria Venemaal6 EAPkevad 2012
FLGR.05.034Vene kultuur ja religioon6 EAP
SORG.04.031Vene välispoliitika6 EAPsügis 2011
P2EC.00.144Venemaa majandus6 EAP

3. VABAAINED (6 EAP)
4. Magistritöö(30 EAP)

2010/2011Õppekava

1. KOHUSTUSLIKUD AINED
P2EC.00.143Akadeemiline kirjutamine ja avalik esinemine3 EAPsügis 2011
P2EC.00.139Sotsiaalteaduste põhikontseptsioonid Euroopa uuringutes6 EAP
P2EC.00.123Uurimismeetodid6 EAP
P2EC.00.104Euroopa-Vene suhete ajalooline dünaamika9 EAPsügis 2010
SORG.04.033Euroopa Liidu - Venemaa suhted6 EAPkevad 2012
P2EC.00.151Riigi ja rahvuse kujunemine Venemaal9 EAPsügis 2010
P2EC.00.152Euroopa Liidu sissejuhatus9 EAP

2. VALIKAINED
SOPH.00.309Kultuuriti võrdlev psühholoogia3 EAPkevad 2011
P2EC.00.106Majanduslikud muutused Euroopas ja selle naabruskonnas6 EAPkevad 2011
P2EC.00.155Postkommunistlik siirdeprotsess Kesk- ja Ida-Euroopas9 EAP
P2EC.00.142Praktika6 EAP
P2EC.00.154Rahvus ja rahvusriigi konstrueerimine6 EAPkevad 2011
P2EC.00.085Rahvusvahelised suhted külma sõja ajastul6 EAP
P2EC.00.089Rahvusvahelised suhted külma sõja järgsel ajastul6 EAP
OIAO.07.071Üleminekuaja õig(l)us Ida- ja Kesk-Euroopas: rahvusvaheliseõiguse
ja inimõiguste probleeme
6 EAPkevad 2011
P2EC.00.119EL institutsioonid ja poliitikakujundamine6 EAPsügis 2011
SORG.04.034EL laienemine, siirdeprotsessid ja naabruspoliitika6 EAPkevad 2011
P2EC.00.112EL välissuhtlus ja väliskaubandus6 EAPsügis 2010
P2EC.00.107Euroopa Liidu õigus6 EAPsügis 2011
P2EC.00.125Majanduslik integratsioon Euroopas6 EAPsügis 2010
OIAO.07.072Rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste teooria Venemaal6 EAPkevad 2010
FLGR.05.034Vene kultuur ja religioon6 EAPsügis 2010
SORG.04.031Vene välispoliitika6 EAPsügis 2011
P2EC.00.144Venemaa majandus6 EAPkevad 2011
P2EC.00.063Venemaa nõukogude periood ja postsovietlikud siirdeprotsessid6 EAP

3. VABAAINED (6 EAP)
4. Magistritöö ja magistriseminar (30 EAP)