AAA

Kaitstud magistritööd

Marika Milt
TURVALISE PAINDLIKKUSE KONTSEPTSIOONI MÕJU TÖÖTASU REGULATSIOONILE
Juhendaja Priit Turk, Msc, kaitsmise kuupäev08.12.2011

Mart Pechter
MICHAEL OAKESHOTTI ÕIGUSRIIKLIKU SOTSIAALSE KOKKULEPPE MUDELI AVALDUMINE EUROOPA LIIDU TASEMEL LISSABONI LEPINGU MUUDATUSTE NÄITEL
Juhendaja Illimar Ploom, MA, kaitsmise kuupäev 08.12.2011

Annika Rosin
TURVALISE PAINDLIKKUSE KONTSEPTSIOONI MÕJU TÖÖTASU REGULATSIOONILE
Juhendaja Merle Muda (dr iur), kaitsmise kuupäev 08.12.2011

Marina Suhhoterina
ESTONIA`S MEMORY POLITICS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
Juhendajad Heiko Pääbo, PhD ja Katherine Barbara Aaslestad, PhD, kaitsmise kuupäev 23.08.2011

Jekaterina T¨ižikova
WHERE HAVE ALL THE WOMEN COMBATANTS GONE? THE REALITIES OF SOVIET FEMALE VETERANS IN THE IMMEDIATE POST WORLD WAR TWO PERIOD
Juhendajad Heiko Pääbo,PhD jaKatherine Barbara Aaslestad, PhD, kaitsmise kuupäev 23.08.2011

Ulrika Hurt
EUROOPA LIIDU OTSUSTUSPROTSESSIS OSALEVATE AMETNIKE EL-ALASE KOOLITUSVAJADUSE HINDAMISE MUDELITE ANALÜÜS NING RAKENDUSVÕIMALUSED EESTI NÄITEL

Juhendaja Viljar Veebel, MA, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Birgit Lao-Peetersoo
EESTI INNOVATSIOONIPOLIITIKA HINDAMINE INNOVATSIOONI- JA PROGRAMMITEOREETILISEST ASPEKTIST

Juhendaja Prof Jüri Sepp, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Jaan Urb
SOTSIAALSE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE EESTIS EUROOPA LIIDU TOETUSTE ABIL

Juhendajad Garri Raagmaa, PhD, Mihkel Laan, MSc, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Enzo Matthias Kublin
THE APPLICABILITY OF THE SECOND-ORDER THEORY OF EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS IN THE 12 NEW MEMBER STATES

Juhendaja Piret Ehin, PhD, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Irene Masato
IDENTITY OF NARVA YOUTH IN RELATION WITH ESTONIAN CITIZENSHIP AND LANGUAGE

Juhendaja Külliki Korts, MA, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Eoin Micheal McNamara
A REALIST REPRIEVE? SUPERPOWER COMPETITION AND THE COLD WAR AFGHAN CRISIS

Juhendaja Olaf Mertelsmann, PhD, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Eileanor Reidy
COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF ENERGY EFFICIENCY

Juhendaja Kristian Lau Nielsen, MA, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Maili Vilson
EU IN THE EASTERN NEIGHBOURHOOD: A THEORETICAL APPROACH

Juhendaja Kristian Lau Nielsen, MA, kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Jelena Vladimirova
RUSSIAN FEDERATION'S NATIONAL POLICY TOWARDS COMPATRIOTS LIVING ABROAD FROM THE INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Juhendaja Lauri Mälksoo, dr (iur), kaitsmise kuupäev 02.06.2011

Janno Kauts
EUROOPA LIIDU TINGIMUSLIKKUSE POLIITIKA EESMÄRGIPÄRASUS BULGAARIA, HORVAATIA, MAKEDOONIA JA RUMEENIA NÄITEL

Juhendaja Viljar Veebel, kaitsmise kuupäev 10.12.2010

Renata Tsaturjan
ÜHENDUSE SORDIKAITSE EESMÄRKIDE TÄITMISE VÕIMALIKKUS: TEOREETILISED JA PRAKTILISED PROBLEEMID
Juhendaja Aleksei Kelli, PhD, kaitsmise kuupäev27.08.2010

Riina Kerner
EKSPORDI STRUKTUURI ROLL EESTI TÖÖSTUSHARUDE KONKURENTSIVÕIME KUJUNDAMISEL
Juhendajad Urmas Varblane knd (maj), Priit Vahter, PhD, kaitsmise kuupäev27.08.2010

Kaili Terras
SOOPÕHISE LÄHENEMISE NORMI RAKENDAMINE KRIISIOHJES: EESTI NÄITEL
Juhendaja Mihkel Solvak (MA), kaitsmise kuupäev28.05.2010

Matthew Earl Crandall
NEOREALISM AND SMALL STATE FOREIGN POLICY: THE CASE OF MOLDOVA
Juhendajad Heiko Pääbo, MA; Arunas Molis, PhD, kaitsmise kuupäev 18.06.2010

Merike Laur
VÄLISTURULE SISENEMISE BARJÄÄRID EESTI TÖÖJÕURENDIETTEVÕTETE NÄITEL
Juhendaja Prof. Raul Eamets, kaitsmise kuupäev21.05.2010
Loe edasi.

Terje Ennomäe
EUROOPA LIIDU ÜHTSE MAKSEALA LOOMISEGA KAASNEVATE SEADUSANDLIKE MUUDATUSTE MÕJU EESTI ETTEVÕTETELE
Juhendaja Katrin Pihor (MA), kaitsmise kuupäev21.05.2010
Loe edasi.

Agne Kalson
TÖÖAJA PAINDLIK KORRALDUS LÄHTUVALT TURVALISE PAINDLIKKUSE KONTSEPTSIOONIST
Juhendaja Merle Muda, dr iur, kaitsmise kuupäev18.12.2009
Loe edasi.

Johanna Korhonen
ENVIRONMENTAL VALUES IN EC LAW
Juhendaja Hannes Veinla, dr iur, kaitsmise kuupäev12.06.2009
Loe edasi.

Marek Miil
TINGIMUSLIKKUS EESTI VABARIIGI LIITUMISPROTSESSIS EURO-ATLANTILISTE ORGANISATASIOONIDEGA HOLOKAUSTIST TEAVITAMISE JUHTUMI NÄITEL
Juhendaja Prof. Andres Ilmar Kasekamp, kaitsmise kuupäev22.01.2009
Loe edasi.

Gerli Roos
EUROOPA LIIDU KODANIKU PEREKONNALIIKME LIIKUMISVABADUS NING SELLE PIIRAMINE LAIENENUD EUROOPA LIIDUS
JuhendajaJulia Laffranque, dr iur,kaitsmise kuupäev26.08.2008
Loe edasi.

Nele Värv
IACS`I (INTEGRATED ADMINISTRATION AND CONTROL SYSTEM) RAKENDAMISE EFEKTIIVISTAMISE VÕIMALUSED EUROOPA LIIDU PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA MENETLEMISEL EESTIS
Juhendajad Prof. Janno Reiljan ja Andrus Rahnu (MA),kaitsmise kuupäev13.06.2008
Loe edasi.

Ave Abroi
ÕPETAJATE MOTIVEERIMISE VÕIMALUSED EUROOPA LIIDUS EESTI, TŠEHHI JA SOOME NÄITEL
Juhendajad Maaja Vadi (PhD) ja Anne Aidla (MA),kaitsmise kuupäev13.06.2008
Loe edasi.

Kai Suurküla
EELARVEPOSITSIOONI MÕÕTMISE METOODIKA MÕJU EELARVEPOLIITIKA JÄTKUSUUTLIKKUSE HINNANGULE EESTI NÄITEL
Juhendajad Katrin Pihor (MA) ja Riina Rae,kaitsmise kuupäev13.06.2008
Loe edasi.

Elle Kaur
EUROOPA LEPINGUÕIGUSE ÜHTLUSTAMINE: SENISED ARENGUD JA TULEVIKU VÄLJAVAATED
JuhendajaProf. Irene Kull,kaitsmise kuupäev30.01.2008

Meelis Mark
EESTI PANGA SISERIIKLIK ARUANDLUS PÄRAST LIITUMIST EUROOPA KESKPANKADE SÜSTEEMIGA
JuhendajaLiina Kulu, MA,kaitsmise kuupäev30.01.2008

Anu Roomere
APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY SELECTED ESTONIAN AND FINNISH RETAIL COMPANIES
JuhendajaKatrin Tamm, MA,kaitsmise kuupäev30.01.2008

Kait Tiisler
TÖÖTAJATE ÕIGUSLIK KAITSE ETTEVÕTTE MAKSEJÕUETUSE KORRAL. SUURBRITANNIA, HOLLANDI JA EESTI VÕRDLEV ANALÜÜS
JuhendajaProf. Raul Eamets,kaitsmise kuupäev25.01.2008

Katrin Tasa
THE LACK OF LEGAL PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION LENIENCY SYSTEM
JuhendajaProf. Norbert Reich,kaitsmise kuupäev25.01.2008

Kerdi Raud
ÕIGUSKINDLUS EUROOPA ÜHENDUSE ÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTENA JA SELLE PÕHIMÕTTE KOHALDAMINE RIIGIKOHTU PRAKTIKAS
JuhendajaUno Lõhmus, PhD,kaitsmise kuupäev25.01.2008

Piret Koorep
EUROOPA SOTSIAALHARTAS SÄTESTATUD EAKATE SOTSIAALSE KAITSE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISVALMIDUS EESTIS
JuhendajaReeli Sirotkina, MA,kaitsmise kuupäev25.01.2008

Epp Adler
GÜMNAASIUMIÕPILASTE SOTSIAALSED ARUSAAMAD EUROOPA LIIDUST - HARJUMAA JA IDA-VIRUMAA NÄITEL
JuhendajaAndu Rämmer, MSc,kaitsmise kuupäev25.01.2008

Eneken Koka
FLEXICURITY DEVELOPMENTS IN FIVE EUROPEAN UNION MEMBER STATES
JuhendajaRaul Eamets, PhD,kaitsmise kuupäev20.06.2007

Kristi Ojala
EESTI MAJANDUSTEGEVUSE LOKALISEERUMINE VÕRDLUSES EUROOPA LIIDUGA INTEGREERUMISPERIOODIL
JuhendajaEgle Tafenau, MA,kaitsmise kuupäev08.06.2007

Triin Lingiene
TEACHERS` MINDSET OF CULTURAL PLURALISM IN EUROPE
JuhendajaGert-Rüdiger Wegmarshaus, PhD,kaitsmise kuupäev08.06.2007

Kadri Jõgiste
TULEMUSPÕHISE EELARVESTAMISE ROLL RIIGI ARENGU STRATEEGILISEL PLANEERIMISEL
JuhendajaKatrin Olenko, MA,kaitsmise kuupäev08.06.2007

Merje Frey
EUROOPA LIIDU KALANDUSPOLIITIKA RAKENDAMINE EESTI NÄITEL
JuhendajaMarkus Vetemaa, PhD,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Piret Aunapuu
ANALYSIS OF THE ROLE OF THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS IN ACCOUNTABILITY OF THE EUROPEAN UNION BASED ON THE PERFORMANCE AUDIT REPORTS OF 1998-2005
JuhendajadKersti Kaljulaid, MBA; Katrin Olenko, MA,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Karin Madisson
TÖÖTAJATE KAITSE ETTEVÕTTE ÜLEMINEKUL
JuhendajaMerle Muda,
dr iur,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Marju Lepmets
TÜHISTAMISKAEBUS EUROOPA ÜHENDUSE INSTITUTSIOONI AKTI SUHTES - ÜKSIKISIKUTE PIIRATUD ÕIGUSKAITSE EUROOPA KOHTUTES
JuhendajaJulia Laffranque, dr iur,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Sirle Kauksi
RIIKIDE IDENTITEEDI MÕJU KAITSEKOOSTÖÖLE: EUROOPA LIIDU NÄITEL
Viljar Veebel, MA,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Eva Ratnik
EUROOPASTUMISE MÕJU OMAVALITSUSLIITUDELE EESTI REGIONAALHALDUSES
Kristiina Tõnnisson, PhD,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Roby Koik
EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE AVALIK TEENISTUS JA SELLE MÕISTE EUROOPA KOHTU PRAKTIKAS
JuhendajaKristi Land, dr iur,kaitsmise kuupäev29.06.2006

Natalia Neborjakina
KESKKONNAINVESTEERINGUTE EFEKTIIVSUSE HINDAMINE: TULU-KULU ANALÜÜSI RAKENDAMINE MAARDU LINNA VEEKAITSE PROJEKTI NÄITEL
JuhendajaJanno Reiljan, 
dr (majandus),kaitsmise kuupäev02.06.2006

Riina Poltan
MILLIST EUROOPAT TAHAB TÜRGI? - TÜRGI RIIKLIK IDENTITEET EUROOPA-SUUNALISTE HUVIDE MÕJUTAJANA
JuhendajaPiret Ehin, PhD,kaitsmise kuupäev02.06.2006

Maret Põder
EUROOPA LIIDU ABIPROGRAMMIDE TULEMUSLIKKUS UUTE TÖÖKOHTADE LOOMISEL EESTI MAAPIIRKONDADES SAPARD NÄITEL
JuhendajaRaul Eamets, PhD,kaitsmise kuupäev10.06.2005

Martin Medar
TÖÖTURUPOLIITIKA EUROOPA LIIDU TÖÖHÕIVESTRATEEGIA KONTEKSTIS
JuhendajaRaul Eamets, PhD,kaitsmise kuupäev10.06.2005

Merje Kulikov
ÕIGUSPÄRASE OOTUSE PRINTSIIP EUROOPA ÜHENDUSTE JA EESTI ÕIGUSKORRAS
JuhendajaKristi Land, dr iur,kaitsmise kuupäev10.06.2005

Lauri Kuusing
THE CONVENTION ON THE FUTURE OF EUROPE - PROJECT OF PARTICIPATORY DEMOCRACY OR AN ELITIST ONE?
JuhendajadJulia Laffranque,dr iur; Viljar Veebel, MA,kaitsmise kuupäev10.06.2005

Rünno Lass
EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE JA EESTI SOTSIAALHOOLEKANDEPOLIITIKA JA -SÜSTEEMIDE VÕRDLEV ANALÜÜS
JuhendajaLiina Kulu, MA,kaitsmise kuupäev10.06.2005

Rait Kuuse
EESTI KRIMINAALHOOLDUSSÜSTEEMI KUJUNEMINE NING EUROOPA LIIDU ROLL SELLES
JuhendajaJaan Ginter, knd (õigus),kaitsmise kuupäev22.04.2005

Merle Heitur
KOHALIKU OMAVALITSUSE VALIMISED EUROOPA LIIDU KODAKONDSUSE ASPEKTIST
JuhendajaKristi Land, dr iur,kaitsmise kuupäev27.01.2005

Riina Laigo
RAHVUSVAHELISTE DOONORORGANISATSIOONIDE OMAVAHELINE KOORDINATSIOON ARENGUABI ANDMISEL. GRUUSIA NÄIDE
JuhendajaPriit Turk, MSc,kaitsmise kuupäev27.01.2005

Sirje Kaljumäe
VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDE JUURDEPÄÄS ÕIGUSEMÕISTMISELE KESKKONNAASJADES VASTAVALT AARHUSI KONVENTSIOONILE JA ARENGUTELE EUROOPA ÜHENDUSE ÕIGUSES
JuhendajaHannes Veinla, dr iur,kaitsmise kuupäev18.11.2004

Lukiina Vismann
KOHTUTE SÕLTUMATUS - ANALÜÜS EESTI KUI EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIGI SEISUKOHAST
JuhendajaKristi Land, dr iur,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Kristina Mullamaa
SELF-DESCRIPTIONS OF ETHNIC IDENTITY AND VALUE ORIENTATIONS OF EDUCATED ESTONIAN YOUTH LIVING IN ESTONIA AND ABROAD
JuhendajaKrista Vogelberg, PhD,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Carita Rammus
TÖÖTAJATE LÄHETAMINE TEENUSE OSUTAMISE RAAMES
JuhendajaMerle Muda, dr iur,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Sten Raendi
RISKIKAPITALI SUUNAMISEST INNOVAATILISTE ETTEVÕTETENI JA EUROOPA LIIDU VÕIMALIKKE MÕJUSID EESTIS
JuhendajaRene Tõnnisson, MA,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Marge Mõisamaa
EESTI ORGANISATSIOONIDE ARENDAMISE VÕIMALUSED EUROOPA LIIDU MÕJUDE RAAMISTIKUS
JuhendajaMaaja Vadi, PhD,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Mari Väli
SOTSIAALDIALOOG EUROOPA TÖÖHÕIVESTRATEEGIA RAKENDAMISEL KESK- JA IDA-EUROOPA RIIKIDE NÄITEL
JuhendajaRaul Eamets, PhD,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Helen Sang
EESTI INTEGREERUMIST ESDP-GA MÕJUTAVAD
JuhendajaViljar Veebel, MA,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Kristel Viilver
EESTI ETTEVÕTETE RAHVUSVAHELISTUMISE ÕIGUSLIK ALUS EUROOPA LIIDUS - VABA ASUTAMISÕIGUS
JuhendajaLiina Kulu, MA,kaitsmise kuupäev11.06.2004

Liina Lubi
PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE JA TOIDUKAUPADE EDUSTAMINE JA RIIGIABI SELLELE EESTI EUROOPA LIIDUGA LIITUMISE VALGUSES
JuhendajaTiiu Ohvril, MSc,kaitsmise kuupäev16.01.2004

Pille Priks
DELIBERATIIVNE DEMOKRAATIA - KAS LAHENDUS EUROOPA LIIDU DEMOKRAATIA DEFITSIIDILE?
JuhendajaPiret Ehin, PhD,kaitsmise kuupäev16.01.2004

Helena Bonde
UNGARI RAHVUSKAASLASTE POLIITIKA EUROOPA LIIDU IDALAIENEMISE TAUSTAL
JuhendajaEiki Berg, PhD,kaitsmise kuupäev17.06.2003

Triin Roosalu
PAINDLIKUD TÖÖ ORGANISEERIMISE VORMID JA NENDE RAKENDAMINE EESTIS EUROOPA LIIDU KOGEMUSE VALGUSES
JuhendajaRaul Eamets, PhD,kaitsmise kuupäev17.06.2003

Eve Päärendson
VÄIKERIIKIDE TÖÖANDJATE ORGANISATSIOONIDE VÕIMALUSED HUVIDE ESINDAMISEKS EUROOPA LIIDUS
JuhendajadRaul Eamets, PhD; Keit Kasemets, MA,kaitsmise kuupäev17.06.2003

Ave Liitmäe
TÖÖTAJATE ÕIGUS INFORMEERIMISELE JA KONSULTEERIMISELE ÜLEÜHENDUSELISTES ETTEVÕTETES VÕI KONTSERNIDES DIREKTIIVI 94/45/EÜ VALGUSES
JuhendajaMerle Muda, 
dr iur,kaitsmise kuupäev17.06.2003

Anneli Viimsalu
EUROOPA LIIDUS TUNNUSTATUD SISEKONTROLLI SÜSTEEMI ARENDAMINE EESTI MAAVALITSUSTES
JuhendajaSinaida Kalnin, knd (maj),kaitsmise kuupäev17.06.2003

Merle Pihlak
EUROOPA LIIDU HARIDUSPOLIITIKA KÕRGHARIDUSPROGRAMMI ERASMUS NÄITEL AASTATEL 1998-2002 EESTIS
JuhendajadRaul Eamets, PhD; Aino Kiis, MA,kaitsmise kuupäev17.06.2003

Hannes Ulmas
ABIPROGRAMMIDE HINDAMINE SAPARD PROGRAMMI NÄITEL EESTIS
JuhendajadKadri Reinthal, MSc; Rene Tõnnisson, MA,kaitsmise kuupäev17.06.2003

Renno Mägi
PIIRANGUD JA TAKISTUSED TÖÖJÕU VABALE LIIKUMISELE EUROOPA LIIDUS
JuhendajaMerle Muda, dr iur,kaitsmise kuupäev14.02.2003

Karin Rits
EUROOPA ARVUTIOSKUSTE DIPLOMI ECDL KASUTAMISEGA SEONDUVAD PROBLEEMID JA VÕIMALUSED EESTIS
JuhendajaRene Tõnnisson, MA,kaitsmise kuupäev14.02.2003

Jaan Tepp
PRESIDENDI ROLL JA VÕIMALUSED EL POLIITIKA KUJUNDAMISE PROTSESSI MÕJUTAMISEL PARLAMENTAARSE RIIGIKORRA PUHUL. EESTI NÄIDE
JuhendajaKeit Kasemets, MA,kaitsmise kuupäev14.02.2003

Eero Pärgmäe
STRATEEGILINE PLANEERIMINE EESTIS EUROOPA LIIDU STRUKTUURIFONDIDE KONTEKSTIS
JuhendajaKadri Reinthal, MSc, kaitsmise kuupäev14.02.2003

Marge Kliimask
EUROOPA LIIDU STRUKTUURIFONDIDE KASUTAMINE EESTI MAAPIIRKONDADE ARENDAMISEL: TÖÖHÕIVE JA OSKUSKAPITALI ASPEKTID
Raul Eamets, PhD,kaitsmise kuupäev14.02.2003

Anu Ehamaa
EESTI EUROSKEPTIKUD JA NENDE SEISUKOHAD EESTI VABARIIGI VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÜSIMUSTES
JuhendajaPiret Ehin, PhD,kaitsmise kuupäev14.02.2003

Stella Veber
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE MUUTMISE VAJADUS EUROOPA LIIDUGA LIITUMISE KONTEKSTIS
JuhendajaTanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic,kaitsmise kuupäev19.06.2002

Ülo Tuvi
EESTI JÄÄTMEMAJANDUSE ÜMBERKORRALDAMINE TULENEVALT EUROOPA LIIDU DIREKTIIVIDEST
JuhendajaToomas Pallo, MA,kaitsmise kuupäev19.06.2002

Anneli Põiklik
EUROPEAN GUIDELINES FOR GUARDIANSHIP OF ASLYLUM SEEKING SEPARATED CHILDREN IN ESTONIA
JuhendajaJuhani Kortteinen, LL.M,kaitsmise kuupäev19.06.2002

Tõnis Nõmmik
EUROOPA LIIDU EELARVE, RAHALISED ALLIKAD JA OMAVAHENDITE MÄÄRAMINE
JuhendajaLiina Kulu, MA,kaitsmise kuupäev19.06.2002

Reet Mägi
PROBLEMS AND DEVELOPMENTS OF GRADUATE STUDENT MOBILITY IN THE NORDIC AND BALTIC STATES
JuhendajaProf Dr Wolfgang Drechsler,kaitsmise kuupäev19.06.2002

Tea Alljärv
SUBSIDIAARSUS JA EFEKTIIVSUS KAHETASANDILISES OMAVALITSUSES
JuhendajaGarri Raagmaa, PhD,kaitsmise kuupäev19.06.2002

Kaie Sinisalu
EUROOPA LIIDU PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA KUJUNDAMINE NING SELLE OLETATAV MÕJU EESTI PÕLLUMAJANDUSELE
JuhendajaUno Silberg, MA,kaitsmise kuupäev21.01.2002