AAA

Euroopa Liidu ‒ Venemaa uuringute magistriprogramm (EURUS)Tutvu vastuvõtutingimustega.
Sihtstipendiumid saadaval. 
Laadi alla programmi flaier.

EURUS on unikaalne magistriprogramm, mis kombineerib omavahel politoloogia, majandus- ja õigusteaduse ning ajaloo- ja kultuuriõpingud. Programmi eesmärgiks on valmistada ette pädevaid eksperte, kes mõistavad ühiskondlikke, poliitilisi ja majanduslikke arenguid Euroopa Liidu liikmesriikides, Venemaal ning nende lähinaabruses. Magistriprogrammi õppekava keskendub kahe suurjõu kujunemisele ning nende mõjule naaberregioonidele ja maailmapoliitikale tervikuna.

EURUS annab sulle laiapõhjalised teadmised Euroopa Liidust ja Venemaast ning aitab mõista kitsaskohti nende kahe suurjõu suhetes. Euroopa kolledži õppejõud rakendavad õpetamisel juhtumi- ja probleemipõhiseid meetodeid, mis aitavad sul omandada lisaks teooriale ka vajalikud praktilised oskused. 

Euroopa Liidu – Venemaa uuringute magistriprogramm pakub sulle võimaluse õppida koos üliõpilastega teistest Euroopa Liidu riikidest, samuti näiteks USA-st, Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast, Moldovast jt. riikidest.

Pärast lõpetamist

Kaasaegne Euroopa Liidu-alane kõrgharidus tõstab õppija konkurentsivõimet tööjõuturul ning annab juurde karjäärivalikuid. Euroopa Liidu – Venemaa uuringute alane magistrikraad annab eelise töötades EL- ja Venemaa ekspertiisi nõudvatel ametikohtadel ning ettevalmistuse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja ettevõtetesse tööle kandideerijatele.

Vilistlased töötavad Euroopa Liidu-alaseid teadmisi nõudvatel töökohtadel avalikus teenistuses, era- ning mittetulundussektoris, haridusasutustes Eestis ja välisriikides, EL institutsioonides ning on hinnatud rahvusvahelistes konsultatsiooniettevõtetes.

Õppeteenustasu ja stipendiumid

Õppeteenustasu on 3400 eurot välja arvatud juhul, kui üliõpilasele määratakse sihtstipendium, mis vabastab järgmistel tingimustel õppetasu maksmisest. Sihtstipendiumit ei pea eraldi taotlema, vaid need määratakse paremusjärjestuse alusel täiskoormusega õppesse kandideerijatele, kellel ei ole varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat tasuta õppe piirangut. 

Magistrantidele on avatud mitmed stipendiumivõimalused enese täiendamiseks mujal Euroopas ja USAs ning teistes maailma ülikoolides. Näiteks saab soovi korral osaleda Erasmuse või mõne muu programmi kaudu üliõpilasvahetuses – välissemestril või õppevisiidil.

Rohkem informatsiooni:
Oliivia Võrk
Koordinaator
+372 737 6212
Oliivia [dot] vork [ät] ut [dot] ee

Euroopa kolledž sotsiaalmeedias