AAA

Euroopa Liidu ‒ Venemaa uuringute magistriprogrammi eesmärgid ja sisu


Tutvu vastuvõtutingimustega.

Euroopa Liidu Venemaa uuringud (EURUS) on multidistsiplinaarne õppeprogramm, mis hõlmab politoloogiat majandus- ja õigusteadust, ajalugu ning kultuuriõpinguid Euroopa Liidu ja Venemaa omavaheliste suhete kontekstis.

Programmi eesmärk on valmistada ette eksperte, kes mõistavad ühiskondlikke, poliitilisi ja majanduslikke arenguid EL-i liikmesriikides ja Venemaal ning idapartnerlusriikides. Õppekava keskendub kahe suurjõu kujunemisele ning nende mõjule naaberregioonidele ja maailmapoliitikale tervikuna. Magistriprogramm annab laiapõhjalised teadmised Euroopa Liidust, Venemaast ning nende suhete kitsaskohtadest ja võimalustest nii majanduses kui poliitikas. Lõpetamisel omandatakse Tartu ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraad.

Õppekava raames on magistrantidel võimalik läbida ka Venemaa ning EL-i idapartnerlusriikide alane täiendkoolitusprogramm TRADERUN ning saada sellekohane tunnistus. Programmi kursused arvestatakse õppekava valikainete mooduli alla.

Ootame õppima motiveeritud ning õpihimulisi tudengeid nii Eestist kui välisriikidest. Eesti tudengitele avaneb võimalus õppida koos üliõpilastega teistest Euroopa Liidu riikidest, samuti näiteks USA-st, Kanadast, Hiinast, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast, Moldovast jt. riikidest

Õppekava struktuur

Õppekava koosneb kohustuslikest ainetest, valikainetest ning vabaainetest. 

Kohustuslikud (36 EAP) ained annavad ülevaate nii Euroopa Liidu kui Vene Föderatsiooni  kujunemisest ja poliitikast, nende suhete arengust ning aktuaalsetest teemadest.

Valikained (48 EAP) võimaldavad lähemalt analüüsida Euroopa Liidu erinevaid poliitikaid ja integratsiooniga seotud probleeme erinevates valdkondades, Vene Föderatsiooni majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi arenguid ning eri tahke EL-Venemaa suhetes.

Vabaaineid on võimalik valida 6 EAP ulatuses valikainete hulgast, teistest teaduskondadest või üle kanda välisülikoolidest. 

Magistritöö maht on 30 EAP.
Euroopa Liidu – Venemaa uuringute õppekava

Õppetöö korraldus

Nominaalse õppeaja kestvus on kaks aastat. Õppetöö toimub inglise keeles päevase õppe vormis (vt. lähemalt loenguplaanid). Tartu ülikooli tudengitena on Euroopa kolledžis täiskoormusega õppijatel võimalik taotleda õppelaenu ning osaleda Erasmus programmi raames üliõpilasvahetuses.

Õppeteenustasu

Ingliskeelsel õppekaval õppimine on tasuline, välja arvatud juhul, kui üliõpilasele määratakse sihtstipendium. Õppeteenustasu tasulisel õppekohal on 1700 EUR semestris. Sihtstipendiumit ei pea eraldi taotlema, vaid need määratakse paremusjärjestuse alusel täiskoormusega õppesse kandideerijatele, kellel ei ole varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat tasuta õppe piirangut. Alates teisest semestrist nõutakse sihtstipendiumiga õppivatelt üliõpilastelt õppekulude hüvitamist juhul, kui üliõpilane ei täida eelmiste semestrite kohustuslikku õppemahtu.

Kõigile kandidaatidele (sh Eestis kõrghariduse omandanutele) toimub dokumentide esitamine  ülikooli õppeosakonna välisüliõpilastalituses või SAISis. Sisseastumise ajakava leiab siit.

 

Euroopa kolledž sotsiaalmeedias