AAA

Õppimine

Oleme koondanud siia kokku informatsiooni, mida kõige enam tudengitel vaja läheb. Vasakust menüüst leiab õppeinfo alt teavet nii ainekava, eksamite, täis- ja osakoormuse, akadeemilise puhkuse kui ka õpingute pikendamise kohta. Samuti leiab siit vajalikud juhiseid magistritöö kirjutamiseks.

Kõigil tudengitel on võimalik õppetöö raames osaleda praktikal ja kandideerida välisõpinguteks Tartu ülikooli partnerülikoolidesse. Välisõpingute lehekülje alt leiad informatsiooni ka erinevate stipendiumite kohta. 

Praktiline informatsioon nõustab üliõpilaspileti, raamatukogu, Tartu ülikooli sümboolika ja õppelaenuga seonduvates küsimustes.